دو کشته درتصادف پژو و خاور در محور رامهرمز به هفتکل

بر اثر تصادف شاخ به شاخ یکدستگاه خودرو سواری پژو بایکدستگاه خاور در کیلومتر ۲ محور رامهرمز به هفتکل ساعت ۱۷ امروز ، متاسفانه هر دو نفر راننده خودروها در محل فوت شدند

به گزارش خبرگزاری خورنا رامهرمز به نقل حسین رستمی مدیرفوریت های پزشکی بر اثر تصادف شاخ به شاخ یکدستگاه خودرو سواری پژو بایکدستگاه خاور در کیلومتر ۲ محور رامهرمز به هفتکل ساعت ۱۷ امروز ، متاسفانه هر دو نفر راننده خودروها در محل فوت شدند و به دلیل آتش سوزی هر دو خودرو فوت شدگان تا این لحظه مجهوال الهویه میباشند .