نماینده هفتکل به ویروس کرونا مبتلا شد

دقایقی قبل روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی علیرضا ورناصری در اطلاعیه ای از مبتلا شدن وی به ویروس کرونا خبر داد.

طبق اطلاعات کسب شده وی اکنون در قرنطینه خانگی به سر میبرد

گفتنی است ورناصری در روزهای گذشته دیدارهای مردمی در سرکشی از حوزه انتخابیه داشته است.