برگزاری امتحانات دانشگاه های آزاد خوزستان آیا ریختن هیزم در شعله های کرونا نیست!!!

طبق اطلاع منابع خبری خبرگزاری خورنا آزمون جامع دانشگاه های آزاد استان خوزستان قرار است در ۳۰ تیرماه سال جاری برگزار گردد.

این اقدام عجیب در شرایط قرمز کرونایی استان خوزستان بطوری که تمام مراسم ها تعطیل شده ،مصداق ریختن هیزم بر شعله های سوزان کرونا است.

انتظار می رود ستاد مقابله با کرونا در استان خوزستان هرچه سریعتر تا بیشتر نشدن ابعاد فاجعه کرونا درخوزستان دستور لغو این آزمون ها را ابلاغ نماید.