محکومیت های سنگین متهمین پرونده های زمین خواری تعاونی های مسکــن امیدیه

اسداله ترحم / خورنا – افضل میرزایی فر رئیس دادگستری امیدیه در گفتگو با خورنا گفت:
صدور احکام متهمین پرونده های زمین خواری شهرستان امیدیه در قالب دو تعاونی مسکن صادر شد.
یک باند کلاهبرداری که در قالب تعاونی های مسکن فعالیت می نمود پس از طی مراحل مقدماتی دادسرا و صدور کیفرخواست و تشکیل جلسات دادرسی به محکومیت های سنگین حبس، پرداخت جزای نقدی و مجازات های تکمیلی محکوم گردید.
این باند چند نفره به سردستگی آقای ک-ق به عنوان سردستـــه ی باند و متهم ردیف اول به شیوه های مختلف اقدام به تحصیل اراضی در قالب تعاونی مسکــن به نام افراد بی بضاعت که دارای شرایــط نسبی دریافت زمین بودند (بدون رعایت شرط سابقه سکونت و…) می نمود ؛ بدین شیوه که در سایــه ضعف نظارت های ادارات مربوطه مدارک هویتی افراد کم بضاعت توسط متهم ردیف سوم به نام ق-س بدست می آمده و پس از قید نام آنها به عنوان عضو تعاونی به حساب آنان از دولت زمین تحصیل و پس از اتمام فرآیند اخذ زمین با شیوه های کاملا از قبل مدیریت شده قولنامه سفید امضا از آنان اخذ وکالتنامه ای رسمی نیز در رابطه با همان زمین به نام متهم ردیف دوم آقای الف-الف تنظیم می گردیده و در ازای آن مبالغی بین۲تا۴ میلیون ریال به آنان پرداخت می شد متهم ردیف اول قریب به ۶۱ قطعه زمین به این شیوه تحصیل نموده است.
سایر اعضای هیئت مدیره تعاونی های مسکن مربوطه نیز هر کدام به تناسب سمت خود در تعاونی و میزان همکاری با متهم ردیف اول از طریق شیوه های متقلبانه (کلاهبرداری) و تحصیل مال نامشروع قطعاتی را به نفع خود دریافت نموده اند.
پرونده مذکور که با دستور دادستان وقت در دستورکار شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب امیدیه قرار گرفته پس از بررسی های جامع و کامل وچندین ماه تلاش ضابطین قضایی منتج به حصول اطمینان از وقوع اقدامات مجرمانه گردیده است که در برحه ای از زمان با تشخیص و هدایت مقام قضایی و اقدام سربازان امام زمــان «عج» منجر به دستگیری متهم ردیف سوم که وی نیز با مساعدت و هدایت متهمین ردیف یک و دو به خارج از استان فراری داده شده بود گردید.
لذا با تکیه بر ادله و مستندات بدست آمده پرونده وارد مرحله تاثیرگذاری گردیده سایر افراد دخیل به عنوان مطلع دعوت و پس از توجه اتهام نسبت به آنان قرارهای تامینی مناسب برای آنان صادر می گردد.

در نهایت پرونده امر پس از ختم تحقیقات و صدور کیفرخواست دادسرا در شعبه بدوی دادگاه کیفری۲ شهرستان پس از برگزاری جلسات دادرسی و اصلاح برخی عناوین اتهامی منجر به صدور محکومیت سنگین برای ۷نفر متهم گردید که به شــرح آتی می باشــد:
محکومیت متهم ردیف اول به بیش از۵۵فقره حبس ده ساله و جزای نقدی معادل۵٠میلیارد ریال و استرداد اراضی به بیت المال
متهم ردیف دوم نیز به تحمــل بیش از ۲۷فقره حبس تعزیری۶ساله و رد مال
متهم ردیف سوم به تحمل بیش از ۵۲ فقره حبس۳ ساله و سایر متهمین علاوه بر تحمل حبس های ۱ تا ۳ سالــه در برخی نیز به مجازات های تکمیلی محکوم گردید و این دادنامه در مرحله ابلاغ می باشد و غیرقطعی است.
با تأکید بر جدیت و اهتمام دستگاه قضایی و عدم هرگونــه تسامــح نسبت به متعرضین به بیت المال و اراضی ملی، اقدامات همکاران قضائی و ضابطین قضایی را در جمع آوری ادله و استنادات مربوط به جرائم ذکر شده را ستودنی و با ارزش قلمداد نمود و تاکید کرد مبارزه با کلاهبرداری تحت عنوان شرکت تعاونی تا ریشه کن کردن آن در شهرستان ادامه دارد و به شهروندان توصیه کرد که تحت عنوان شرکت تعاونی فریب افراد کلاهبردار را نخورند.