گزارش تصویری از برنج کاری در بخش سوسن شهرستان ایذه

دشت سوسن ایذه منطقه ای وسیع است که روستاهای زیادی در آن جای گرفته اند زمین حاصلخیز، آب فراوان و اقلیم مناسب تمام شرایط را برای کشت برنج در روستاهای ده کهنه، ده‌حوض، ثریا و... فراهم کرده است.

از لنز عکاس ایذه ای ادیب مهمدی