دختران بندرماهشهر، امید و تحول در مدیریت‌ شهری

شکوفه عساکره l بندرماهشهر از جمله شهرهایی که سالهاست با ورود صنایع ارزش آفرین و دروازه‌ صادرات و واردات کشور به سوی تحول و مدرنیته شدن حرکت کرده است.

اما این شهرستان که‌ اکنون جمعیت‌ش به بیش از ۳۰۰ هزار نفر افزایش یافته، سالیان دراز است از وجود مدیرانی که بتوانند تحول را به شهر و میان شهروندان بکشانند، محروم بوده؛ شاید بهتر است علت‌ را در عدم تعلق‌ خاطر #مدیران‌_مهمان جست.

مدیرانی که مدتی را برای ارتقاء‌ پست‌ یا کسب‌ هرچه که به آن نیازمندند‌ به این شهر می‌آیند و از ثروتی که در جوار شهر است، بهره جسته و مدتی بعد به دیار خود باز می‌گردند.

بندرماهشهر در طول تاریخ معاصر، شهر دختران و زنان تاثیر گذار و موفق بوده، دختران و زنانی که در عرصه های سیاسی تاثیرگذار در ایام انقلاب تا سخت‌ترین میادین رزمی‌ و هنر و مدیریت‌های کلان افتخار آفرین بوده‌اند و توان خود را به اثبات‌ رسانده‌اند.

توانمندی‌هایی که شهرمان تا کنون از آن محروم بوده‌ و نتیجه آن دومین شهرستان حاشیه‌نشین‌ استان، بزه، بیکاری ۳۰ هزار نفری و محیط‌های خشن شهری علیرغم‌ بودجه‌های‌ کلان‌ و برخورداری‌های مالی شده است.

اکنون در شرایطی که جامعه‌ کمتر نسبت به تحولات امید‌ دارد، وقت آن رسیده تا دختران بندرماهشهر با حضور در عرصه‌ها و نشان دادن توان خود، اینبار شهر را از مشکلات و محرومیت‌ها و آسیب‌های گره‌خورده با تاریخ این شهر رها کنند تا بندرماهشهر را برای ایران به مانند صنایع‌ و بنادرش‌ نماد تحول و مدرنیته معرفی سازند.