مشاور محسن رضایی در استان خوزستان منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر محسن رضایی عبداله مدملیل بعنوان مشاور وی در خوزستان منصوب شد.

گفتنی است مدملیل رئیس جبهه ایستادگی و عضو شورای ائتلاف جمنا را در کارنامه دارد.