ثبت سه مورد جدید مبتلا به کرونا ویروس در آغاجاری

به گزارش خبرگزاری خورنا و بنا براعلام ریاست شبکه بهداشت و درمان آغاجاری طی نمونه گیری های چند روز گذشته از سوی شبکه بهداشت و درمان آغاجاری متأسفانه سه مورد مثبت به مبتلایان آغاجاری افزوده شد

لازم به ذکر است که از ۳ مورد اعلام شده یک نفر ساکن آغاجاری و ۲ نفر دیگر ساکن روستای آب باران هستند.