کیانپور رئیس اداره آب هفتکل شد

طی حکمی از سوی مدیرعامل آب و فاضلاب خوزستان میثم کیانپور بعنوان رئیس آبفا شهری شهرستان هفتکل منصوب شد.

باتوجه به ادغام دو اداره آبفا روستایی و آبفا شهری و بازنشستگی سید علیمراد موسوی رئیس سابق این اداره کیانپور جایگزین وی گردید.