طرح توسعه فرودگاه دزفول از دستور کار خارج شد

طرح توسعه فرودگاه دزفول از دستور کار خارج شد.

در نشستی با حضور استاندار خوزستان در محل شرکت فرودگاه های کشور فرودگاه دزفول از طرح جامع فرودگاه های کشور خارج شد.

این اتفاق به معنای تعلیق طرح توسعه فرودگاه دزفول و مرز هوایی این فرودگاه تا ۴ سال آینده است.

گفتنی است عدم تخصیص زمین مناسب برای محل جدید فرودگاه دزفول و عدم پیگیری مسئولان دزفول در سالهای اخیر موجب رخداد این اتفاق شد.خورنا

بر اساس این گزارش، طرح توسعه فرودگاه پارس آباد مغان جایگزین طرح توسعه فرودگاه دزفول شد.