شهادت رئیس پلیس اطلاعات شهرستان هویزه

رئیس پلیس اطلاعات شهرستان هویزه حین تعقیب سارقان دچار سانحه رانندگی شد و به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری خورنا عصر امروز یکشنبه ۱۷ خرداد ماه سروان “سید کریم موسوی” رئیس پلیس اطلاعات شهرستان هویزه حین عملیات تعقیب سارقان دچار سانحه رانندگی شد و به فیض شهادت نائل آمد.

بر اساس این گزارش، خودروی حامل وی در حین عملیات تعقیب، واژگون و منجر به شهادت این افسر پلیس شد.

جزئیات بیشتر در خصوص این خبر متعاقبا اعلام خواهد شد.