پشت پرده دعوت به تجمعات عید فطر در خیابان ها گروه‌های تجزیه طلب هستند

خورنا – فرزاد شعبانی

گزارش های خبرگزاری خورنا حکایت از آن دارد که پشت پرده انتشار و ارسال برخی پیامهای دعوت به تجمعات عید فطر در خیابان ها در بحبوحه ویروس کرونا در بین جوانان، گروهک های تجزیه طلب هستند که با هدف ایجاد تحریک عواطف و احساسات جوانان اقدام به تولید و انتشار چنین پیام هایی به صورت گسترده می کنند تا با این روش آن هم در شرایطی که هرگونه تجمع، مراسم در در شرایط کرونایی ممنوع است مردم را به کف خیابان ها بیاورند و در نهایت از این تجمعات دست به خرابکاری های مد نظر خود بزنند.

دستگاه های اطلاعاتی و نظارتی به عنوان چشمان بینای امنیت جامعه تمامی افراد و عناصر مرتبط با این دعوت به تجمعات را شناسایی خواهند کرد.

لذا از جوانان عزیز انتظار می رود با رعایت مسایل بهداشتی و دوری از هرگونه تجمع که سبب گسترش و شیوع بیشتر ویروس کرونا می شود در پازل گروهک های تجزیه طلب قرار نگیرند