افزایش ۱۰۰ درصدی اجاره بها در هفتکل؛ مستاجران نقره‌داغ شدند

✍️قادر سبحانی

بر اساس مشاهدات میدانی ، افزایش اجاره بها در برخی مناطق هفتکل طی دو ماهه فروردین و اردیبهشت امسال بصورت چشمگیری افزایش یافته به گونه ای که میزان افزایش نرخ اجاره بها در مقایسه با سال گذشته که معمولا عرف بازار رقمی مابین ۵ تا ۱۰ درصد داشت ؛بعضا شاهد رشدی بیش از ۱۰۰ درصدی است.

در حالی که افزایش هزینه های زندگی به برخی اقشار متوسط فشار آورده است، افزایش بی منطق اجاره بها که هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد سبب شده تا خانوارهای زیادی با مشکل مواجه شوند.

یکی از مستاجران ساکن کوی حزب الله این شهرستان در طی تماس با خبرنگار خورنا اظهار داشت:سال گذشته خانه ای را با مبلغ ۲۰۰ هزار تومان اجاره نموده ایم ولی اکنون متاسفانه صاحب خانه طبق هماهنگی با بنگاه درخواست مبلغ ماهیانه ۴۰۰ هزارتومان کرده است

برخی مالکان با چه منطقی ، افزایش ۱۰۰ درصدی اجاره بها در دوماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل را به مستأجران پیشنهاد می دهند.

به نظر می رسد عدم نظارت دستگاههای متوالی بر روند قیمت مسکن و اجاره بها سبب خم شدن کمر مستاجرانی در هفتکل شده که اکثر آنها شغل کارگری دارند.