در شرایط فعلی نگرانی از بابت شیوع وبا در امیدیه نداریم

اسداله ترحم / خورنا – مهدی آبدیده مدیر شبکه بهداشت و درمان امیدیه پیرامون هشدار استاندار خوزستان مبنی بر احتمال شیوع وبا در شهرهای خوزستان از وضعیت مطلوب شهرستان خبر داد.

آبدیده وبا را نوعی بیماری گوارشی دانست که بیشتر از طریق مصرف آب و مواد غذایی آلوده باعث عفونت در روده میشود.

وی افزود: در سالهای گذشته روند آهک پاشی بصورت سنتی و دستی توسط شهرداری امیدیه انجام میگرفته که خوشبختانه این کار بصورت مکانیزه صورت میگیرد و دوره دو هفته یکبار آن با مصرف 180/000لیتر شیرآهک منجر به پاکسازی مطلوب جویها، انهار و کانالهای دفع آبهای سطحی میشود. همچنین دوره زمانی لایروبی در شهر امیدیه به 18 الی21 روزه رسیده که توسط زحمتکشان واحد خدمات شهر شهرداری انجام میگیرد.

آبدیده پوشیده کردن کانالهای سطح شهر را نیز گام مهمی در پیشگیری شیوع بیماری دانست و از اقدام شهرداری در زمینه سرپوشیده کردن کانال بلوار امام علی(ع) قدردانی کرد.

وی مهمترین مشکل را فرسودگی و شکستگی خطوط آب شرب شهری و بهسازی شبکه فاضلاب دانست و ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته اهتمام جدی دستگاههای متولی را در این موارد با توجه به فرا رسیدن فصول گرم و اهمیت اقدامات پیشگیرانه خواستار شد.

گفتنی است در حال حاضر کارشناسان بهداشت محیط در سطح شهر امیدیه و بهورزان در حوزه های روستایی پایش وضعیت التور و لایروبی را انجام میدهند.