حال و روز سخت مردمان دومین شهر نفتی خاورمیانه در روزهای تب دار کرونا

✍قادر سبحانی

🔹گاهی از اینکه بگویم دومین شهر نفتی خاورمیانه هستیم سرمان بلند است و گاهی از نبود امکانات ترجیح میدهیم سکوتی کنیم بلند تر از فریاد و از شرم سرمان را پایین بگیریم

🔹شهرستان هفتکل در حالی لقب دومین شهر نفتی خاورمیانه را یدک میکشد که روزانه نزدیک به ۵۰ هزار بشکه نفت از آن استخراج میشود و مردمان آن در فقر مطلق امکانات هستند

🔹حال مردم دومین شهر نفتی خاورمیانه این روزها بدتر از همیشه است این روزها مردم این شهر علاوه بر استرس زیاد کرونا ، رنج بیماری باید استرس رفتن به شهرهای همجوار برای انجام امور درمانی را نیز تحمل کنند

🔹این روزها مردم شهر ۵۰ هزار بشکه نفت برای انجام امور درمانی همچون سونوگرافی؛آزمایش و … به شهرهای درگیر کرونا رفته و ساعت در شهرهای تب دار کرونا در صف بمانند

🔹در قرن ۲۱ هنوز شهری با این همه منابع نفتی و گازی و معادن از یک دستگاه سونوگرافی و یک آزمایشگاه مجهز و دیگر امور درمانی محروم است

🔹 سالهاست فریاد هل من ناصر ینصرنی مردمان این شهر بلند است و هر مسئول و مقامی آمد جز وعده های پوچ برای آنها فریاد رس نبود و چند عکس سلفی و مسئولیتی که برای آن سکوی پرتاب شد

🔹 اگر به پیشینه شهرهای اطراف هفتکل نگاه کنید با اختلاف از هفتکل عقب بودند و در این سالها چنان جهشی داشته اند که اکنون کیلومتر ها از آنها عقب افتاد ه ایم وحال باید برای انجام امور درمانی دست به دامان آنها شویم

🔹آیا واقعا برای وزارت نفت یا شرکت سیمان خیلی کار سختی است که یک دستگاه سونوگرافی را به پاس بلعیدن این همه منابع هفتکل خریداری و اهدا نمایند

🔹آقایان مسئول آه این مردم روزی دامان شما را خواهد گرفت که چه بر سر هفتکل آورده اید که هفتکل آن زمان اکنون مرده متحرکی بیش نیست