افزایش قیمت نان در شهرستان امیدیه منتفی شد

اسداله ترحم / خورنا – به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان امیدیه، هر گونه افزایش قیمت نان فاقد وجاهت قانونی بوده و با هر گونه گرانفروشی در این خصوص برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
?با توجه به شیوع ویروس کرونا و کاهش قدرت خرید شهروندان ، مقرر گردید در برهه فعلی اجرای افزایش قیمت نان به زمان بعد موکول گردد.
?از کلیه شهروندان تقاضا میگردد در صورت مشاهده هر گونه گرانفروشی، کم فروشی، احتکار، عدم درج قیمت، عدم رعایت مسائل بهداشتی و… مراتب را به تلفن ۱۲۴ اداره صمت و ۵۲۶۲۸۱۰۰ بازرسی و نظارت اصناف اعلام نمایند