افزایش قیمت نان در شهرستان امیدیه منتفی شد

اسداله ترحم / خورنا – به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان امیدیه، هر گونه افزایش قیمت نان فاقد وجاهت قانونی بوده و با هر گونه گرانفروشی در این خصوص برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
🔸با توجه به شیوع ویروس کرونا و کاهش قدرت خرید شهروندان ، مقرر گردید در برهه فعلی اجرای افزایش قیمت نان به زمان بعد موکول گردد.
🔸از کلیه شهروندان تقاضا میگردد در صورت مشاهده هر گونه گرانفروشی، کم فروشی، احتکار، عدم درج قیمت، عدم رعایت مسائل بهداشتی و… مراتب را به تلفن ۱۲۴ اداره صمت و ۵۲۶۲۸۱۰۰ بازرسی و نظارت اصناف اعلام نمایند