مشکل بزرگ کرونا برای ملی پوش فوتسال ایران

در شرایطی که بسیاری از لژیونرهای فوتبال ایران به دلیل شیوع ویروس کرونا و گستردگی آن در اروپا نتوانستند به کشور برگردند، حسین طیبی ملی پوش فوتسال شاغل در اروپا نیز شرایط مشابهی پیدا کرده و همچنان در قزاقستان به سر می‌برد.

حسین طیبی که برای چهارمین سال پیاپی در غیرت قزاقستان حضور دارد، بخاطر شیوع کرونا و لغو پروازهای بین‌المللی، در شهر آلماتی ماندنی شده و با تصمیم باشگاه‌اش مجبور به ماندن در هتل محل اقامت خود است.