افتتاح فضاي جديد بخش دياليز بيمارستان شهيد بهشتي آبادان در آتيه‌اي نزديک

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان با اشاره به اقدامات انجام‌شده به جهت توسعه بخش دیالیز بیمارستان شهید بهشتی آبادان گفت: در آتیه‌ای نزدیک از فضای جدید بخش دیالیز بیمارستان شهید بهشتی بهره‌برداری می‌شود.

دکتر هوشان شریعتی در جریان بازدید از مراحل پایانی کار آماده‌سازی فضای جدید بخش دیالیز بیمارستان شهید بهشتی اظهار کرد: در حال حاضر با بهره‌گیری از 23 دستگاه دیالیز موجود در این بخش به بیماران خدمات لازم ارائه می‌شود.

به گفته وی هم اکنون 160 بیمار دیالیزی از این خدمات بهره می‌برند.

وی افزود: با بهره‌برداری از فضای جدید بخش دیالیز بیمارستان شهید بهشتی آبادان در آتیه‌ای نزدیک، ظرفیت خدمات‌رسانی به بیماران دیالیزی به صورت چشمگیری افزایش می یابد.