ستاد مقابله یا ستاد همراه با ویروس کرونا در هفتکل/از عدم کنترل شهر تا هجوم مردم درگیر کرونا به هفتکل

در ابتدای ورود ویروس کرونا به کشور ستاد مقابله با ویروس کرونا در سراسر کشور با محوریت پایتخت به منظور اجرای سیاست های ضد کرونایی با وظیفه حفظ سلامت مردم تشکیل شد

در شهرستان هفتکل این ستاد فقط روی کاغذ تشکیل شده و عملا پس از تصمیمات و مصوبات هیچ گونه اجرایی صورت نمی گیرد ویا دوام آنچنانی در اجرایی این سیاست ها وجود ندارد و باعث ابراز نگرانی مردم شده است.

طی بررسی خبرگزاری خورنا از شهرهای همجوار باگذشت ۵۰ روز از آغاز شیوع ویروس کرونا هنور گیت های مراقبتی در شهرستانی همچون رامهرمز با جدیت تمام مستقر و ورود و خروخ غیر شهروندان رامهرمزی به شدت کنترل و هدایت میشود ولی متاسفانه این گیت ها در شهرستان هفتکل بصورت مقطعی و آن هم بدلیل عدم حضور مسئولان غیر بومی در ساعت پایانی شب تعطیل می شد

در طی روزهای اخیر حضور صدها نفری مردم شهرستان های در گیر کرونا در دفتر ثبت اسناد رسمی هفتکل برای انجام کارهای وام صندوق های خانگی زنگ خطر انتقال ویروس کرونا را در شهرستان به صدا در اورده است.

زنگ خطر انتقال ویروس کرونا با هجوم مردم شهرستان های هجوار به این دفتر ازسوی این خبرگزاری بارها بصدا درامد و روز گذشته فرماندار هفتکل دستور پلمپ آن را صادر کرد ولی این دستور همچون دستورات دیگر فقط صادر ولی اجرایی نگردیدو امروز دوبرابر جمعیت دیروز مقابله این دفتر تجمع کرده اند

در مطالب گذشته به عدم اجرایی مصوبات ستاد مقابله با ویروس کرونا در هفتکل اشاره و از فرماندار درخواست ریشه یابی شد ولی متاسفانه هنوز این ستاد دچار ضعف های زیادی است که می تواند مردم شهرستان هفتکل را با خطر ویروس کرونا مواجه کند

حال که این ضعف ها قابل رفع و عملا هفتکل رو گسل کرونا قرار گرفته است خواهان ورود جدی استاندار به این شهرستان هستیم تا شهر بدون امکانات پزشکی هفتکل دچار بحران نشده است