نماینده خرمشهر: در خوزستان چیزی بنام پیشگیری نداریم

 

عباس مدحجی: عبدالله سامری نماینده ی مردم خرمشهر در نشست خبری امروز ضمن بررسی وضعیت کرونا در خرمشهر از اقدام دیر هنگام دولت برای مقابله با کرونا گفت.

سامری ضمن انتقاد از عملکرد دولت در مواجهه با کرونا در خوزستان گفت: من پیش از این هم به مسولین رده بالای کشور و حتی فرماندار خرمشهر درباره ب وضعیت کرونا در شهرستان هشدار داده بودم. چون خرمشهر و آبادان آخرین نقطه ی خوزستان هستند بیشتر بدنبال بستن مبادی ورودی به این مناطق بودم. متاسفانه مسولین خوزستان خصوصا شخص استاندار گوش ندادند و اصولا به پیشگیری اعتقاد ندارند. نه فقط درباره ی کرونا که درباره ی بقیه مسائل مثل سیل حال حاضر در مدیریت استان خوزستان چیزی بنام پیشگیری وجود ندارد. اگر از ساعت اولیه رعایت میکردند و دستورات بهداشتی داده میشد به اینجا نمیرسیدیم. حتی دکتر سلمان زاده رئیس دانشکده ی علوم پزشکی اروندگفته بود: “اگر مبادی ورودی بسته شود بهتر است” ، اما آقایام به بهانه های مختلف نپذیرفتند. خودِ رییس جمهور هم حتی در ابتدای امر قرنطینه را رد کرد. همین باعث شد خرمشهر به رتبه ی اول ابتلا نسبت به جمعیت در استان تبدیل شود. انتخاب باغ رضوان ب عنوان محل دفن کرونایی ها هم مناسب نیست. باغ رضوان نزدیک شهرک سوم شلمچه است و قرار شده محل مناسب دیگری مهیا گردد.

نماینده ی خرمشهر همچنین درباره ی بحران کرونا افزود: دکتر نمکی وزیر بهداشت از ساعت اول اپیدمی، به رئیس جمهور هشدار داد ولی اقدامی صورت نگرفت. ساعت اول در قم بیش از بیست هزار نفر مبتلا شدند ولی قرنطینه ی قم انجام نشد. جلوگیری از شیوع در دست دولت و رییس جمهور بود اما اقدام نکردند. اگر نماینده عالی دولت از روز اول اقدام میکرد شاید امروز نیازی حتی به بستن اصناف و بازارها نبود.کلی از کادر درمان فوت کرده اند چون خط مقدم هستند. شما تاحالا دیدید فرماندار یا استانداری در اثر کرونا فوت کرده باشد؟ دکتر سلمان زاده تایید کرد ویروس کرونا تا سه روز در جسد شخص مبتلا باقی میماند. با دفن جنازه ی مبتلا هنوز هم ممکن است خانواده و نزدیکان او مبتلا شوند. خواستم حداقل سه روز جسد را قرنطینه کنند تا بازماندگان مبتلا نشوند. اتفاقات امروز حاصل سفید پنداشتن شرایط توسط مسولین در روزهای نخست است. هرکدام از منتخبین مردم که مبتلا شده اند باید تا پایان بحران قرنطینه میشدند. سیاسی کاری برای نماینده ای که حتی اعتبار نامه ی رسمی مجلس راهنوز دریافت نکرده است مصداق بازی با جان مردم است. حتی قرار بود جلسات مجلس هم انلاین برقرار شود اما چون تبلتهای مجلس مشکل داشتند خیلی از نمایندگان انلاین نشدند ، راههای ورود و خروج هم بسته ست و واقعا دچار مشکل شدیم.

سامری در ادامه ی اظهاراتش درباره ی وضعیت شهرداری چنین گفت: وضعیت سازمان حمل و نقل شهرداری خرمشهر مانند روزهای اول انتصاب میاح پور شده است. در گذشته برخی اتوبوسها فروخته میشد. بعضی از اعضای شورای شهر مانند اقای فاخر ربیعی از افراد خاصی در اتوبوسرانی حمایت میکنند که حتی بازنشسته شده اند. سوال من این است: شورای شهر چرا برای اتوبوسرانی ورود نمیکند؟ اعضای شورای شهر اگر میتوانند بروند پولی برای شهرداری زنده کنند. حتی جاهایی را آسفالت کردیم که شهرداری به نام خودش زد. من حتی خبر بیمه مسئولیت مدنی پروژه های شهرداری خرمشهر در دفتر بیمه ی همسر شهردار را بررسی کردم و فهمیدم صحت دارد. این را شورا باید پیگیری کند.

نماینده مردم خرمشهر در پایان به عدم عمل سازمان آب و برق خوزستان به تعهداتش در قبال ایمن سازی روستاهای غرب کارون در مواجهه با سیل اشاره کرد و درباره ی حمل کلینگر و آلودگی ناشی از آن برای ساکنان اطراف بندر گفت: بندر جزو صنایع آلاینده نیست و قانونی برای گرفتن الایندگی از بندر نداریم.