13 بدر در خانه با خورنا

خبرگزاری خورنا در نظر دارد با همکاری شرکت عملیات غیرصنعتی پتروشیمی ، برای روز 13 بدر مسابقه اطلاعات عمومی و علمی بزرگ آنلاین با جوایز نفیس در سطح استان خوزستان برگزار نمایند.

این مسابقه برای عموم مردم شریف استان و به صورت خانوادگی در روز چهارشنبه 99/1/13 راس ساعت 16 ( 4 بعد از ظهر ) به مدت 10 دقیقه و در یک مرحله برگزار خواهد شد.

لینک شرکت در مسابقه از صبح روز سیزده بدر بر روی سایت خبرگزاری خورنا و کانال های اطلاع رسانی عمومی ارائه خواهد شد.

از سوی شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی بندرماهشهر به 30 خانواده برتر، جوایز یک میلیون ریالی اهدا خواهد شد.

 

لینک مسابقه 

 

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.