نجفی پور ریس کمیته جودو سیزم شد

در پایان نشست هیات رئیسه شورای بین المللی ورزشهای نظامیان جهان (سیزم) که در شهر برازیلیای برزیل برگزار شد، امیر سرتیپ دوم پزشک فرشاد نجفی پور رئیس هیات جودو، کوراش و جوجیتسو نیروهای مسلح ایران بعنوان رئیس کمیته جودو سیزم انتخاب شد.