رئیس پلیس خوزستان خبر داد:

فرمانده انتظامی خوزستان اوضاع زندان سپیدار اهواز را آرام و تحت کنترل اعلام کرد

فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت: با حضور مقتدر نیروهای انتظامی اوضاع زندان سپیدار اهواز کاملا آرام وتحت کنترل است.

به گزارش خبرگزاری خورنا سردار حیدر عباس زاده ضمن بیان این مطلب توضیح داد: تعدادی از زندانیان ۲ بند سپیدار اهواز امروز قصد آشوب و ایجاد ناآرامی داشتند که با حضور به موقع نیروهای انتظامی و امنیتی آرامش به زندان برگردانده شد و در حال حاضر هیچ‌گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی یادآور شد: شایعه فرار زندانیان از این زندان به هیچ وجه صحت ندارد و نیروهای امنیتی و انتظامی زندان و نیز نیروهای کمکی اجازه نداده اند هیچ زندانی حتی از بندهای زندان هم خارج شوند.

فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان در پایان تاکید کرد: در حال حاضر با حضور پر قدرت نیروهای انتظامی در محل زندان سپیدار آرامش کامل در تمامی بندهای این زندان حاکم است و قطعا با افرادی که محرک ناآرامی در این زندان بوده اند برخورد قانونی خواهد شد.