فرماندار مسجدسلیمان:

کلیه ادارات شهرستان مسجدسلیمان بجز ادارات خدمات رسان تا ۱۵ فروردین تعطیل است

به گزارش خبرگزاری خورنا مسجدسلیمان// دکتر پاکدل با اعلام این خبر گفت:کلیه ادارات شهرستان مسجدسلیمان بجز ادارات خدمات رسان تا ۱۵ فروردین تعطیل اعلام می شود.

 

به گزارش خبرگزاری خورنا مسجدسلیمان،دکتر پاکدل با اعلام این خبر گفت:کلیه ادارات شهرستان مسجدسلیمان بجز ادارات خدمات رسان تا ۱۵ فروردین تعطیل اعلام می شود.

فرماندار مسجدسلیمان ادامه داد:کلیه اداراتی که تعطیل هستند باید مدیران و معاونین آن در محل کار حضور داشته باشند و این تعطیلی فقط برای پرسنل و کارمندان بجز مدیران و معاونین اعمال شده است.