فرماندارخرمشهر:مردم از ترددهای غیرضرور اجتناب کنندو بخاطر سلامتی خود، درخانه بمانند

خورنا- فرماندارویژه خرمشهر در نشست خبری بااصحاب رسانه ازاقدامات جدی تری در مبارزه باکرونا در روزهای آینده سخن گفت.
حیدری ضمن بیان اینکه در آغاز بحران کرونا مشکل اساسی در تهیه وتوزیع موادضدعفونی در شهر بشدت احساس می شدکه این کمبودها به وحشت مردم افزوده بود. باتمهیداتی که اندیشیده شد دیگر مشکلی در امر تهیه وتوزیع وجود ندارد وظرفیت تولید الکل موادضدعفونی در خرمشهر نه تنهاکفاف سه شهرخرمشهر، آبادان وشادگان رامی دهدبلکه مازادتولیدبرای تامین نیازهای خارج از استان ارسال می گردد.
ایشان افزود:درصدشیوع وکشندگی این ویروس بسیاربالاست وافرادبابیماری های زمینه ای تنفسی وقلبی بیشترمبتلا می شوند. لذا از همشهریان عزیزخواهش می کنیم که به سفارشات مسولان ذیربط توجه نموده واز تجمعات ورفت وآمدهای غیر ضرور اجتناب نمایند.
ایشان درخصوص ارتقا سطح امکانات بهداشتی شهرعنوان کرد:بحمدالله باتلاش مسولان یک دستگاه سی تی اسکن ازبهترین تولیدات کشورآلمان جهت خدمت رسانی به مردم در بیمارستان ولیعصر نصب گردیده واین بیمارستان رابه مرکز اولیه تشخیص دقیق بیماری کرونا در خرمشهر تبدیل نموده است.
حیدری ضمن بیان بسته بودن محورهای اصلی سطح شهرعنوان داشت:ازفرداگشتهای نیروی انتظامی وبسیج بصورت رسمی نسبت به بستن مغازه های سطح شهر وکسانی که قبلا با ستادمبارزه باکروناهمکاری نکرده بودند اقدام می نماید، زیراحفظ جان وسلامت شهروندان ازمهمترین وظایف همه ماست.

ایشان درپایان از کلیه کسبه – بجزفروشندگان مواد غذایی وداروخانه ها- درخواست نمود که برای حفظ سلامتی خودو همشهریان خرمشهری تازمان پایان بحران مبارزه باکرونا باتعطیلی مغازه ها به سلامتی شهروندان کمک نمایند.