آسمان رنگارنگ هفتکل، تگرگ در پی‌داشت

آسمان رنگارنگ شهرستان هفتکل بارش باران‌های رگباری و تگرگ را در حال تجربه است

بدنبال بارندگی روز گذشته شهرستان هفتکل و آسمان رنگارنگ زیبای آن ،از لحظاتی پیش بارش بارن های رگباری و تگرگ آغاز شده است