پیام نوروزی دکترحاج محسن رضایی به خانواده بررگ مددجویان خیریه زنده یاد احمد رضایی

خبرگزاری خورنا مسجدسلیمان// پیام تبریک حاج محسن رضایی به خانواده بزرگ مددجویان خیریه زنده یاد احمد رضایی و توزیع صدها پکیچ مواد غذایی در بین مددجویان تحت پوشش خیریه.

دکترمحسن رضایی رییس هیئت امنای خیربه زنده یاداحمدرضایی دراین پیام باتبریک سال نو شمسی به خانوارهای تحت پوشش این تشکل خیریه مردمنهاد افزود:درسال ۹۸ همه تلاش دست اندرکاران خیریه زنده یاداحمدمعطوف به کاهش مشکلات وتوانمندی اقشارمحروم تحت پوشش بوده است.
• رییس هیئت امنای خیریه زنده یاداحمدرضایی درادامه این پیام برتقویت رویکردخیریه زنده یاداحمددرسال جدیددرراستای محرومیت زدایی وتوانمندسازی مددجویان تاکید و ابرازامیدواری نمود عموم هموطنان عزیز بااستعانت ازخداوندمتعال ودرسایه توجهات حضرت فاطمه زهرا (س)ورعایت موازین بهداشتی بربیماری کورنا غلبه شود.
• گفتنی است صدها پکبچ موادغذایی دربین خانواده های بی سرپرست وازکارافتاده توسط این خیربه توریع شد.
به گزارش روابط عمومی خیریه زنده یاداحمدرضایی هرپکیچ شامل موادغدایی متنوع ازقبیل برنج،مرغ،چای،قند،ماکارانی وسویا،کنسرو تون ماهی وحبوبات مختلف بوده است.
گفتنی است موسسه خیریه زنده یاداحمدرضایی از خیریه های فعال دراستان خوزستان است که خدمات متنوع درحوزه های حرفه آموزی وآموزش خانواده:بهداشت ودرمان،تامین نوشت افزار وپوشاک ؛حامی یابی برای ایتام و…انجام می دهد.