سفیر سلامت فدراسیون پزشکی ورزشی منصوب شد

به گزارش خورنا|سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی طی حکمی آقای «جواد خیابانی» را به عنوان سفیر سلامت این فدراسیون منصوب کرد.*

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.