رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اهواز خبر داد:

اختصاص ۴ دستگاه آمبولانس برای انتقال افراد مشکوک به کرونا در اهواز

رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با بیان اینکه آمبولاسهای موجود در این شهرستان بنز مدل ۳۱۵ می‌باشند اظهار کرد: برای انتقال افراد مشکوک به بیماری کرونا در اهواز چهار دستگاه آمبولانس مجهز در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار خورنا از اهواز محمد امین زرگر در نشست خبری امروز دوشنبه پنجم اسفند ۹۸ ضمن اعلام این خبر گفت: در حال حاضر با توجه به ناچیز بودن تعداد مراجعات افراد مشکوک به کرونا در اهواز این تعداد آمبولانس کافی است و هیچ نیازی به افزایش آنها نیست.

رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اهواز عنوان کرد: ۳۳ پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی در اهواز وجود دارد که هر کدام دارای یک دستگاه آمبولانس مجهز می‌باشند و اگر زمانی در زمینه سرویس دهی به بیماران کرونا به آنها احساس نیاز شود این پایگاهها در این زمینه آمادگی کامل را دارند.

وی تعداد آمبولانسهای پیش بیمارستانی استان خوزستان را ۲۱۷ دستگاه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر تعداد مراجعین مشکوک به ویروس کرونا به آن حدی نیستند که به افزایش تعداد آمبولاسهای اختصاصی نیاز باشد.

زرگر در پایان تصریح کرد: زمان استاندارد رسیدن برای یک آمبولانس اورژانس در سوانح شهری هشت تا ۱۰ دقیقه و در حوادث جاده‌‌ای نیز ۱۵ دقیقه است.