فرماندار مسجدسلیمان:

فردا مدارس به دلیل سرمای شدید فقط در تایم صبح تعطیل اعلام گردید

به گزارش خبرگزاری خورنا مسجدسلیمان // به دستور دکتر پاکدل فرماندار شهرستان مسجدسلیمان کلیه مدارس مقاطع ابتدائی شهرستان مسجدسلیمان در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ فقط در تایم صبح به دلیل سرمای شدید تعطیل اعلام می گردد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مسجدسلیمان به دلیل  سرمای شدید و تداوم آن در روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۳ و حسب دستور جناب آقای دکتر پاکدل فرماندار محترم شهرستان مسجدسلیمان کلیه مدارس مقاطع ابتدائی شهرستان مسجدسلیمان فقط در تایم صبح در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ تعطیل اعلام می گردد.