ائتلاف جمنا و اصولگرایان به جناح خود متعهد هستند یا به مردم؟

با نزدیک شدن به هر انتخاباتی مردم برای انجام وظیفه اجتماعی خود در صدد انتخاب فرد یا افراد اصلح میان نامزدهای انتخاباتی به تکاپو افتاده و از طرق مختلف به ویژه رسانه ها و فضای مجازی اطلاعات خود را برای گزینه مطلوب بالا می برند.
در حال حاضر که به سرعت نزدیک به موعد یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی میشویم حال و هوای کلانشهر اهواز انتخاباتی بوده و مردم برای شناسایی کاندیدها از روی سوابق و عملکرد گذشته آنان اقدام کرده و با شنیدن مواضع نامزدهای انتخاباتی به نتیجه گیری نهایی خواهند پرداخت.
اما در میان این نامزدها کسانی هستند که در گذشته توسط همشهریان اهوازی انتخاب شده و سعادت خدمتگذاری را به مردم کلانشهر اهوازو شهرستان های کارون،باوی و حمیدیه یافته بودند لذا بررسی صلاحیت آنان برای مردم آسان تر است.
سوال اساسی که شهروندان محترم اهوازی از این دست کاندیدها دارند آن است که در زمانی که از مردم رای اعتماد گرفته شد و به این وسیله وارد مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته شدند، چه خدماتی به شهر و شهروندان اهوازی ارائه دادند؟
متاسفانه باید گفت آن زمانی که اصولگرایان عهده دار وظیفه خطیر نمایندگی اهواز را داشتند، به هیچ وجه کارنامه قابل دفاعی نداشته و طرح های ضد استانی با شدت در دوران نمایندگی آنان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
سئوال اساسی آن است که آن زمانی که طرح های ضد استانی انتقال سرچشمه های رودخانه های خوزستان در مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان شهرهای ذی نفع به تصویب میرسید یا پشت پرده با دولت تعامل میشد آن ها چه کردند؟
سوال مهم دیگر آن است که با توجه به گرمای شدید خوزستان در اغلب سال چرا برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس با امضاء خود سبب افزایش قیمت بهای برق شدند و با توجه به سابقه سکوت آنان در برابر طرح های ضد استانی خوزستان اگر در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده فعالیت میکردند در زمان طرح افزایش بنزین چه موضع گیری انجام میدادند؟
اما شاید مهمترین سئوالی که میتوان از اصولگرایان کرد آن است که چرا سر ائتلاف لیست با هم به توافق نمیرسند و طیق اخبار منتشر شده در فضای مجازی اغلب جلسات آنان به مجادله ختم میشود؟مگر قصد آنان خدمت به شهر و شهروندان اهوازی نیست؟
البته کلانشهر اهواز از ناکارآمدی نمایندگان فعلی اصلاح طلب هم کم ضربه نخورده و سئوال اساسی آن است که نمایندگان مورد حمایت جناح های سیاسی برای خدمت خود را مدیون ملت میدانند یا جناح سیاسی خود؟
متاسفانه در ادوار گذشته و فعلی نمایندگان اهوازی برای خدمت به جناح مورد حمایت خود و اطرافیانشان سر از پا نشناخته و حتی در انتخاب سرایدار مدارس و ادارات هم ورود کردند.
مقام معظم رهبری در فرمایشات خود مجلس شورای اسلامی را فرصتی برای ایده های نو و کارآمد معرفی کردند حال باید از نمایندگان قعلی و ادوار گذشته سئوال کرد که ایده نو شما برای ورود به خانه ملت چه هست و اصلا ایده کارآمد جدیدی وجود دارد یا خیر؟
نکته مهمی که در مورد نمایندگان جناح های سیاسی و در وضعیت فعلی باید گفت به ویژه اصولگرایان وجود دارد آن است که آنها رای خود را بیشتر از جناح خود طلب میکنند و در صورتی رای آوری مانند گذشته خود را در خدمت جناح سیاسی خود میدانند.
آن مسئله ای که باید به آنان یادآور شد این است که مردم اهواز دارای بلوغ سیاسی هستند و با روش هایی نظیر قومیت و جناح سیاسی فریب نخواهند خورد زیرا بیشترین ضربه را شهروندان و کلانشهر اهواز از این دو موضع خورده است.
به امید آنکه شهروندان اهوازی با بینش ژرف خود فرصت خدمتگذاری را به افرادی دهند که قصد خدمت واقعی را به شهر و مردم داشته باشد و به دنبال سوء استفاده از تفاوت رنگین کمان قومیت ها نباشد.

نوید خواجه حسینی، فعال سیاسی