یک فعال اجتماعی:

مجلس از جایگاه اصلی خود دور شده است؛ نخبگان جامعه باید این مسئله را آسیب شناسی کنند

یک فعال اجتماعی می‌گوید: امروزه مجلس از جایگاه اصلی خود دور شده و در امورات کشور فاقد تاثیرگذاری لازم است که این مسئله باید به وسیله کارشناسان و ‌نخبگان جامعه بررسی و آسیب شناسی شود.

به‌ گزارش خبرنگار خورنا از اهواز “دکتر یاور شاه ولی” در نشستی با فعالان فرهنگی و اجتماعی استان گفت: قانون اساسی یک قانون بالادستی مبنایی بوده که از آرمانهای یک ملت برخواسته است و این قانون اگر به خوبی اجرا شود چه بسا بسیاری از مشکلات کنونی کشور رفع و شرایط مملکت بهتر می‌شود.

این فعال اجتماعی بیان داشت: ایران دارای یک پیشنه بزرگ تمدنی و تاریخی قابل بالیدن است و‌ ملتی اصیل و تمدن ساز دارد و این کشور باید شکوه گذشته خود را احیا و باردیگر به عنوان یک قطب قدرتمند در جهان مطرح شود.

وی یادآوری کرد: بر طبق گفته بنیانگذار جمهوری اسلامی مجلس در راس همه امور است زیرا تمام مقدرات کشور به نوعی در مجلس رقم خورده و تصمیمات گرفته شده در آن برای مملکت حیاتی است.

شاه ولی در ادامه می‌گوید: امروزه مجلس از جایگاه اصلی خود دور شده و در امورات کشور نیز فاقد تاثیرگذاری لازم شده است که این مسئله باید به وسیله کارشناسان و ‌نخبگان جامعه بررسی و آسیب شناسی شود.

این فعال اجتماعی یادآوری کرد: وظیفه اصلی نماینده مجلس تصویب قانون و نظارت بر اجرای صحیح قوانین است و هر کس که خلاف این مطلب را می‌گوید تنها نظر شخصی خود را ابراز داشته است.

وی بیان کرد: قوانین توسعه پنج ساله کشور نوشته می‌شود ولی هر دولتی که در وسط این برنامه تعویض می‌شود از اجرای آن استکاف کرده و همه این بازی را به هم می‌زند؛ به راستی چرا یاد نگرفتیم که از یک قانون بالادستی که حکم سند را دارد پیروی کنیم؟

شاه‌ ولی اظهار کرد: ما باید مجلسی داشته باشیم که نمایندگانش در تدوین قوانین ملی و سالانه بودجه و نیز قوانینی که با زندگی مردم مرتبط است نه تنها کارشناس باشند بلکه با تشکیل یکسری گروههای کارشناسی از نظریات نخبگان جامعه نیز استفاد کنند.

این فعال اجتماعی در پایان می‌گوید: از آنجایی که برنامه‌های توسعه استانی در قالب برنامه‌های ملی تعریف می‌شوند لذا یک نماینده مجلس تنها با تدوین قوانین ملی می‌تواند برنامه‌های توسعه استانی خود را پیگیری کند.