تقدیر از محمد داوودی رئیس سازمان نهضت سواد آموزی مسجدسلیمان

به گزارش خبرگزاری خورنا مسجدسلیمان // عملکرد سازمان نهضت سواد آموزی مسجدسلیمان مورد تقدیر مدیر کل آموزش و پرورش استان خوزستان قرار گرفت.

 

کورش موّدت مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان از محمّد داودی رییس سازمان سوادآموزی شهرستان مسجدسلیمان، جهت بکار گیری شیوه های نوین یاددهی – یادگیری و همکاری ، تلاش و مشارکت فعال در برگزاری مطلوب جشنواره الگوهای برتر تدریس تقدیر و تشکر بعمل آورد.