توافق مدیریت آموزش و پرورش و شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان

به گزارش خبرگزاری خورنا مسجدسلیمان// در راستای اهداف عالیه وزارت آموزش و پرورش و افزایش کیفیت آموزشی در مدارس ابتدایی شهرستان مسجدسلیمان ، با توافق مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز ، دانش آموزان مقطع ابتدایی به مدّت یکماه در بهمن ماه ۹۸ طی دو سانس صبح و بعد از ظهر به رایگان از سینمای نفت واقع در باشگاه مرکزی استفاده خواهند کرد .

 

محمّدرضا مکوندی معاون آموزش ابتدایی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مسجدسلیمان ضمن اعلام این خبر ، اعلام داشت شرکت اتوبوسرانی مسجدسلیمان و حومه نیز دانش آموزان را به رایگان از محل آموزشگاههای خود تا سینما و بالعکس منتقل خواهند کرد .

این اقدام پسندیده و همکاری سه جانبه مدیریت آموزش و پرورش ، شرکت بهره برداری نفت و گاز و شهرداری مسجدسلیمان ، گام مهمی در ایجاد افق روشن و پدید آوردن فضای امید در دانش آموزان ارزیابی می شود .
امید است با درایت مسئولین شهرستان اینگونه همکاریها در سایر موارد نیز ادامه داشته باشند .