قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان دزفول

خورنا_ به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و در راستای اجرای حکم قضایی دو مورد کوچه باغ ۱۵ قطعه ای و ۳۲ قطعه ای ساخت و ساز غیرمجاز واقع در شهرستان دزفول به مساحت ۶۰۰۰۰ مترمربع با حضور نماینده دادستان، یگان حفاظت امور اراضی استان وماُمورین نیروی انتظامی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در روز سه شنبه ۹۸.۱۱.۱ قلع و قمع گردید .

انتهای پیام/