نجات یک فروند شناور باری توسط تیم واکنش سریع بندر خرمشهر

خورنا به نقل از روابط عمومی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر، نوراله اسعدی  گفت:  بنا به گزارش رسیده از مرکز جستجو و نجات دریایی شناور هد هد در محل اسکله شماره ۸ بندر خرمشهر دچار آبگرفتگی شدید شد و در آستانه غرق شدن قرار گرفت.

وی تصریح کرد: پس از اعلام حالت اضطرار از سوی این شناور با فرماندهی واحد دریایی و همکاری تیم واکنش در شرایط سریع بندر خرمشهر به همراه دو  فروند قایق ۴۰۳۰/۱و رعد۳و یک  فروند قایق رسکیو به محل حادثه اعزام شدند و پس از تخلیه آب درون موتورخانه و مهار اطراف شناور توسط بوم و همچنین مهار آلودگی  شناور را از خطر غرق شدگی نجات دادند.

مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر به موفقیت آمیز بودن عملیات اشاره کرد و ادامه داد: این عملیات ۳ ساعت به طول انجامید و شناور حادثه دیده با توجه به آسیب احتمالی به قسمت کف به موسسه رده بندی و pscجهت بررسی بیشتر ارجاع داده شد.

اسعدی خاطر نشان کرد:  با توجه به برگزاری مانورهای متعدد جستجو و نجات دریایی و واکنش در شرایط در شرایط اضطراری  در سالجاری تیم واکنش در شرایط اضطراری اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر به منظور خدمات رسانی در آمادگی کامل به سر می برد.