رئیس آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: منطقه آزاد اروند می تواند نقش اصلی مهارت آموزی را حتی در کشورهای همسایه ایفا کند

وی ادامه داد: احترام خاصی را به مردم منطقه آزاد اروند دارم، مردمانی در دوران دفاع مقدس از کیان مملکت دفاع کردند و از این بابت حق بزرگی به گردن ما دارند، با توجه به اینکه منطقه آزاد اروند پرجمعیت ترین منطقه آزاد  کشور است به نظر می رسد هر حرکتی در این منطقه انجام شود می تواند مدل توام با موفقیت برای سایر مناطق آزاد کشور باشد.

این مقام مسئول افزود: منطقه آزاد اروند پرجمعیت ترین منطقه آزاد کشور است و انتظار داریم که متفاوت از دیگر مناطق آزاد باشد به گونه ای که برای سرزمین خود حرف برای گفتن داشته باشد.

رئیس آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: خوشبختانه به دلیل همجواری منطقه آزاد اروند با کشور عراق می توانیم در زمینه های مختلف در این منطقه برنامه ریزی داشته باشیم و نخستین آن روی آوری به مراکز دانشگاه های فنی و حرفه ای بین المللی است که برای آن در تلاشیم تا با مدیرعامل سازمان منطقه آزاداروند به یک جمع بندی برسیم و این مهم را در کشور پایه گذاری کنیم.

وی با اشاره به انقعاد تفاهمنامه های مختلف با آموزش و پرورش به منظور استفاده از ظرفیت های ملی برای ارتقای مهارت در سطح دانش آموزی گفت: به سمتی حرکت می کنیم که تحولی در آموزشگاه های آزاد و کارگاه های ثابت خود ایجاد کنیم که مشاغل جدید و بروز شده را راه اندازی کنیم.

علی اوسط هاشمی با تأکید بر لزوم تحقق “هر شهروند منطقه آزاد اروند یک مهارت” ادامه داد: باید این مسئله را نهادینه کنیم که شرط بودن در موضع فعال و بهره مندی از تسهیلات منطقه آزاد بهره مندی از مهارت با نمره بالای ۷۰ است.

وی همچنین با اشاره به اینکه تفاوت گواهینامه های مهارت با دانشنامه های دانشگاه در ارزش فرامرزی آنها است، گفت: صیانت از نیروی انسانی با مهارت و متخصص به عنوان اصلی ترین سرمایه ملی به عنوان یکی از خطوط قرمز سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است.

هاشمی با اشاره بر لزوم برنامه ریزی برای حوزه کشاورزی و ارائه آموزش های لازم برای تحقق مهاجرت معکوس افزود: جوانان می توانند با تکیه بر بازوهای خود از طریق خلاقیت و مهارت آموزی نسبت به اشتغالزایی اقدام و دیگر به دنبال جذب در ادارات دولتی نباشند.

رییس آموزش فنی و حرفه ای کشور از به روز سازی و مدرن سازی مراکز آموزش فنی و حرفه ای به عنوان دیگر برنامه های این سازمان در منطقه آزاد اروند نام برد و افزود: باید در یک تواق دو جانبه به این مهم برسیم تا از عهده پاسخ به مطالبات منطبق و متناسب با نیاز جامعه برآییم زیرا در حوزه  تکنولوزی شاهد تحول عظیمی هستیم و در کشورهای توسعه یافته بی شک آینده تحت تاثیر سرعت تکنولوزیست.