گزارش تصویری همایش خیزش ملی ایرانیان از یعقوب ‌لیث صفاری تا بابک خرم‌دین در اهواز

به گزارش خبرنگار خورنا در روز شنبه ۲۱ دی‌ماه ۹۸ همایش خیزش ملی ایرانیان از یعقوب ‌لیث صفاری تا بابک خرم‌دین با همکاری انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا ‌خوزستان در اهواز برگزار شد.

تصاویر: