پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس منزل گاه همیشگی پرندگان

خبرگزاری خورنا | پدرام کسائی: در راستای حمایت و توجه به زیست پرندگان در محیط های صنعتی و آغاز فصل لانه گزینی روی درختان در روزهای سرد، شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس با استفاده از ضایعات و باقی مانده چوب های برخی از فعالیت های این پروژه ملی نسبت به ساخت و نصب لانه های پرندگان در محیط های غیر صنعتی این شرکت اقدام کرد.
شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج در نظر دارد به صورت مستمر به صورت سالانه نسبت به ساخت صدها عدد از این لانه ها با استفاده از ضایعات چوب های موجود در این مجتمع اقدام نماید.

بیدبلند خلیج فارس به عنوان بزرگ ترین طرح گازی خاورمیانه در جنوب شرقی خوزستان در راستای تحقق صنعت سبز سالیانه با تصفیه ۵۶٫۶ میلیون متر مکعب گازهای همراه نفت از سوزاندن این گازها در مشعل های نفتی واقع در گستره جغرافیایی استان های خوزستان،بوشهر و کهگلویه و بویر احمد جلوگیری خواهد کرد، تا گامی اساسی و موثر در راستای حفظ محیط زیست برداشته شود.