تعداد زیادی از نامزدها در مرحله بعدی بررسی تائید صلاحیت می شوند

تعداد زیادی از نامزدها در مرحله بعدی بررسی تائید صلاحیت می شوند

رییس هیات نظارت و بازرسی انتخابات خوزستان گفت: در مرحله بعدی بررسی صلاحیت‌ها ، به طور قطع تعداد زیادی از نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که تایید صلاحیت نشدند یا صلاحیت آنان احراز نشد، تایید می‌شوند.

ابوالحسن معماری اظهارداشت: در مجموع حدود ۳۰درصد نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۱۴ حوزه انتخابیه اصلی خوزستان در مرحله نظارت استانی تایید شدند ولی این درصد با تایید تعداد بیشتری از داوطلبان در هیات نظارت مرکزی یا شورای نگهبان تغییر خواهد کرد.