سردار سلیمانی؛ زندگی اش مایه اقتدار و امنیت بود و رفتنش مایه وفاق و وحدت

نمیشد انکار کرد که حتی در ظاهر هم به دل هر کسی می نشست.. اگر کسی نمیدانست این چند روز  متوجه عمق این نفوذ شده است. جذابیت و نفوذی که از همان نگاهش آغاز و  با شجاعت و ذکاوت بینظیری کامل می شد. داستانهای زیادی از شجاعت و هوشش با آب و تاب دهن به دهن نقل می شد. چندان در محافل ظاهر نمیشد کم سخنرانی می کرد جشنواره و همایش و.. به ندرت شرکت می کرد. اصولا خودش را در معرض دید رسانه ها قرار نمی داد اما گویا رسانه ها همانند عامه مردم علاقه عجیبی به تعقیب زندگی او داشتند. آنچنان نقل شجاعت و ذکاوتش پیچیده بود که سالها بود تیتر اول رسانه ها بود حتی در قلب امریکا و اسرائیل.
جالب است که قاسم سلیمانی که در حیاتش مورد توجه بود با مرگش نیز وفاق ساز و وحدت آفرین شد. چند چهره در تاریخ ایران می شناسید که اینچنین در برهه ای حساس، عامل وحدت و وفاق ملی شده باشند؟ دنیا حتی از مرگ سلیمانی می ترسد و نگران است!

اگر گاندی و ماندلا برای آزادی ملت هایشان با استعمار و تبعیض جنگیدند،
قاسم سلیمانی برای مبارزه با تروریسم و نجات انسانیت برای ملت‌های دیگر جنگید. آنجایی که سلیمانی برای نجات کودکان سوری، زنان کرد و مردم عراق از چنگال وحشیان داعش جنگید نشان از تفکر جهان‌شمول آزادی خواهی و انسان دوست او دارد.   اغازگر جنگی نبود بلکه با داعش جنگید.. با اشغالگران قدس و… که همگی برای دفاع از مظلویت ملتها بوده است.

التهاب جهان از شهادت سپهبد سلیمانی، نشان از اقتدار و عمق استراتژی راهبردی ما در خاورمیانه دارد.

اکنون در فقدان او
۱)از یک سو، شناساندن ابعاد گوناگون شخصیت و تفکر سلیمانی به عموم ملتمان از جمله جوانان  به عنوان سردار ملی و  آزادیخواهی مسلمان وظیفه ای مهم است و دقیقا مطابق با آموزه‌های اسلامی و ایرانی ماست. در تاریخ مملکت مان همواره شخصیت‌های ملی وجود داشتند که هدفشان دفاع از آزادی و کرامت همه انسانها از هر تفکر و نژادی بود. در زمانه ای زیست می کنیم که از قضا نیاز به  برساختن شخصیت ملی سردار سلیمانی داریم عدم ورود سردار سلیمانی به بازی‌های جناحی، سیاسی و…. شاخصی برای تبدیل وی به شخصیت ملی است. قبضه قاسم سلیمانی در تفکری خاص ظلم به تاریخ ایران است. یادمان باشد ملتی که اکنون عزادار سلیمانی است وی را متعلق به همه خود می‌داند.

۲)از سوی دیگر، در بعد بین المللی سمینارها و همایشهای بین المللی برگزار کنیم و جهان را با تفکر و آرمانهای این مرد آشنا سازیم. بزرگمردی که نماد مبارزه با تروریسم و دفاع از حریم انسانیت است و خود قربانی تروریسم شد!!!

 

به قلم اردشیر شجاعی، فعال فرهنگی اجتماعی
 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • خودت چی فرصت طلب.از عملکرد خودت حرف بزن.آبروی هر چه لر را بردی سردار سلیمانی لر بود تو هم لر فرصت طلب