فوری/ سپاه ایران شهادت سرلشکر قاسم سلیمانی را تایید کرد

فوری/ سپاه ایران شهادت سرلشکر قاسم سلیمانی را تایید کرد

فوری/ سپاه ایران شهادت سرلشکر قاسم سلیمانی را در حملات موشکی امریکا در عراق تایید کرد