آموزشی کاشت و داشت سبزیجات در هندیجان برگزار شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هندیجان گفت: در پی تفاهم نامه بین مدیریت جهاد کشاورزی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان در جهت توانمندسازی زنان روستایی از طریق ایجاد باغچه های سالم خانگی، توزیع بذر سبزیجات و آموزش نحوه کاشت و داشت با حضور کارشناسان پهنه و همچنین کارشناسان شبکه بهداشت و درمان در سه روستا صورت گرفت.

جمشید اسلامیان افزود: هدف از اجرای این طرح ترویج تولید محصول سالم، ارتقاء سطح رفاه و سلامت خانواده، توانمندسازی زنان روستایی و تقویت نقش زنان در تامین معیشت خانواده می باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.