برگزاری اولین دوره کلاس فقه بازار توسط بسیج اصناف در شهرستان آغاجاری  

اولین دوره کلاس فقه بازار توسط بسیج اصناف چهارشنبه ۱۳ آذر ۹۸ با حضور بازاریان در شهرستان آغاجاری برگزار شد.