واکنش توئیتری علی چاروسائی مدیرمسئول خورنا به حادثه نیزار بندرماهشهر

خورنا- علی چاروسائی فعال رسانه ای خوزستان و مدیرسئول خبرگزاری خورنا در توئیتی نسبت به برخی حواشی و شایعه سازی رسانه های خارجی پیرامون حادثه نیزار بندرماهشهر واکنش نشان داد. توییت وی در زیر آمده است:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 • درگیری نیزار رو به شهر چمران بود نه رو به پادگان
  الکی نقشه تسخیر پادگان رو به مردم نچپون!!

  صرفا جهت اطلاعت!!!
  اون پادگانو یه لشکر هم نمیتونه تسخیر کنه

 • درگیری نیزار رو به شهر چمران بود نه رو به پادگان
  الکی نقشه تسخیر پادگان رو به مردم نچپون!!

  صرفا جهت اطلاعت!!!
  اون پادگانو یه لشکر هم نمیتونه تسخیر کنه

  معلوم هم که عمرا تایید بشه که بخواد نمایش داده بشه