اطلاعیه قطع برق در شهرستان آغاجاری

خورنا_بهنام کنارکوهی/  بنا بر درخواست فوق توزیع جهت کار روى خطوط انتقال نیرو (آغاجارى -امیدیه-کرنج)، فردا مورخ ١٣/٩/٩٨ برق کلیه شهرستان و بخش ازساعت ۶ تا ٨ صبح قطع خواهد شد.