شهادت مامور نیروی انتظامی در شادگان/ ضارب بلافاصله شناسایی و دستگیر شد

خورنا- صبح امروز یک مامور نیروی انتظامی در شهرستان شادگان به شهادت رسید.

ضارب مامور انتظامی همان موقع دستگیر شد. پس از به شهادت رساندن مامور نیروی انتظامی در شادگان، ضارب با دخالت سریع پلیس به ضرب گلوله از ناحیه پا زخمی و دستگیر شد.