جایگاه CNG آغاجاری راه اندازی شد  

خورنا_بهنام کنارکوهی/ شهروندان گرامی که دارای خودروهای دوگانه سوز میباشند ، میتوانند از همین ساعت جهت سوختگیری به جایگاه CNG آغاجاری مراجعه نمایند.