جایگاه CNG آغاجاری بزودی راه اندازی خواهد شد

خورنا_بهنام کنارکوهی/ با توجه به اجرای طرح سهمیه بندی بنزین و افزایش نرخ بنزین آزاد راه اندازی هر چه سریعتر جایگاه CNG آغاجاری در دستور کار شهرداری آغاجاری قرار گرفت

کابل برق این جایگاه امروز نصب گردید و بزودی جهت خدمات دهی به همشهریان گرامی راه اندازی خواهد