آخرین وضعیت بارندگی ها در بهبهان

خورنا | پدرام کسائی: با نفوذ سامانه بارشی که از روز گذشته به کشور وارد شد،  بارندگی در نقاط مختلف استان خوزستان آغاز شد.

میزان بارش سامانه اخیر در شهرستان بهبهان تا ساعت ۱۰ امروز دوشنبه ۲۷ آبان ماه ۲۷ میلی متر و مجموع بارش های سال زراعی امسال تا کنون ۵۲/۷ میلی متر ثبت شده است.

بر اساس پیش بینی های هواشناسی سامانه فعلی تا روز سه شنبه در استان خوزستان فعال بوده و در این مدت شاهد بارش های پراکنده در نقاط مختلف بهبهان خواهیم بود.